Kas mes

Kaip tikintys žmonės esame pašaukti reprezentuoti Kristų kur tik beitume. Lankome įvairius Lietuvos miestus ir miestelius. Mūsų pagrindinis tikslas, jog žmonės atrastų Jėzų Kristų, nes Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas! Norime būti ne tik žodžio klausytojai, bet ir vykdytojai - tarnaujame žmonėms, skelbiame Gerąją Naujieną ir Dievo žodį, kuris teikia gyvybę. Tikime, jog ta pati Dvasia, kuri prikėlė Jėzų iš numirusių - gyvena mumyse. Jėzaus vardui paklūsta ir traukiasi ligos, demonai, priespauda ir mirtis. Be viso to, žmonėms norintiems pokyčių teikiame socialinę, buitinę, edukacinę ir finansinę pagalbą. Tebūna visa šlovė mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui!