Evangelinės misijos gatvėse

Krikščionys turi būti veiksmo žmonės. Ne sedėtojai, o darytojai. Bažnyčia – tai yra Kristaus kūnas - turėtų spręsti opiausias žmonijos problemas. Paskutiniai Jėzaus žodžiai ištarti čia žemėje buvo šie: “Eikite į visą pasaulį ir darykite žmones mano mokiniais”. Pasaulis – tai visa, kas yra už mūsų namų sienų. Pati nepatogiausia, bet reikalinga krikščionio gyvenimo dalis – skelbti Evangeliją gatvėse. Kam to reikia? Nes taip mes augame. Gatvės misija – tai pasiekti įvairiausio plauko žmones ten, kur gyveni. Niekur kitur taip neįgysime lankstumo, nuolankumo, drąsos,  neišmoksime dirbti komandoje, kaip kad skelbdami Evangeliją gatvėse. Komfortabiliai sedėti kėdėse ir klausytis sekmadienio pamokslo gali visi. Eiti į gatves irgi turėtumėm visi. Vieni galbūt visą gyvenimą, kiti tik retkarčiais – bet išbandyti turime visi tikintieji. Mūsų komanda yra pasiruošusi atvažiuoti į bet kurį Lietuvos tašką ir padėti vietiniams krikščionims išeiti į gatves. Kai sakome į gatves, turime omeny ir institucijas, senelių namus, mokyklas, parduotuves, daugiabučius. Jei turite troškimą darbuotis savo miestelyje, mieste, bet nežinote nuo ko pradėti – susisiekite su mumis.